WZRM Sp. z o.o. z siedzib± we Wrocławiu wpisany do KRS pod nr 0000098712
S±d Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 899-22-29-832
NIPUE: PL8992229832
REGON: 931937571
DB-PBC SA O/Wrocław PLN: 95 1010 1048 2401 9912 6975 0001 EUR: 68 10101048 2401 9912 6975 0001
Uprawnienia UDT nr UC-28-129
Kapitał zakładowy 399 000,00 PLN


Powered by InternetArt 

iArtSTAT